2023,10,(12)
titleú║Anó­Isotopic-Replacement-Basedó­Approachó­foró­Testingó­andó­Improvingó­Codeó­Generationó­Systems
Authorsú║SUN Ze-Yu
year:2023
issue:10
(PDF)download

titleú║Researchó­onó­Progressiveó­Deepó­Ensembleó­Architectureó­Searchó­Algorithm
Authorsú║ZHU Guang-Hui
year:2023
issue:10
(PDF)download

titleú║Maximumó­Entropyó­Hierarchicaló­Reinforcementó­Learningó­withó­Advantage-weightedó­Mutualó­Informationó­Maximization
Authorsú║WU Lan
year:2023
issue:10
(PDF)download

titleú║Visualó­Domainó­Adaptationó­Methodó­Basedó­onó­Tensoró­Singularó­Valueó­Decomposition
Authorsú║LI Guo-Rui
year:2023
issue:10
(PDF)download

titleú║Aó­Multi-platformó­Cacheó­Partitioningó­Methodó­Basedó­onó­Machineó­Learning
Authorsú║QIU Jie-Fan
year:2023
issue:10
(PDF)download

titleú║ACRank:ó­Injectingó­IRó­Axiomaticó­Knowledgeó­toó­Neuraló­Rankingó­Models
Authorsú║BO Lin
year:2023
issue:10
(PDF)download

titleú║Researchó­onó­Spikingó­Reinforcementó­Learningó­Algorithms:ó­Aó­Survey
Authorsú║CHEN Ding
year:2023
issue:10
(PDF)download

titleú║Incrementaló­Newsó­Recommendationó­Methodó­Basedó­onó­OptimalTransportó­andó­Knowledgeó­Replay
Authorsú║HUANG Zhen-Hua
year:2023
issue:10
(PDF)download

titleú║Differentiallyó­Privateó­Federatedó­Learningó­withó­Functionaló­Mechanism
Authorsú║CAO Shi-Xiang
year:2023
issue:10
(PDF)download

titleú║Aó­Surveyó­onó­Recentó­Advancesó­inó­Videoó­Qualityó­Assessment
Authorsú║YAN Jie-Bin
year:2023
issue:10
(PDF)download

titleú║Convnext-Upernetó­Basedó­Deep-Learningó­Modeló­foró­Imageó­Forgeryó­Detectionó­andó­Localization
Authorsú║HU Lin-Hui
year:2023
issue:10
(PDF)download

titleú║Lightweightó­Garbledó­Circuitó­Protocoló­Basedó­onó­Solidó­Geometry

Transformationó­underó­Standardó­PRFó­Assumption

Authorsú║TAN Zhen-Hua
year:2023
issue:10
(PDF)download

2023,9,(12)
titleú║Multi-Granularityó­Representationó­Learningó­foró­Encrypted

Maliciousó­Trafficó­Detection

Authorsú║GU Yong-Hao
year:2023
issue:9
(PDF)download

titleú║Graphó­Convolutionaló­Neuraló­Networksó­withó­Additionaló­Featureó­Graph
Authorsú║SUN Jun-Shu
year:2023
issue:9
(PDF)download

titleú║Aó­Systematicó­Literatureó­Reviewó­ofó­Softwareó­Traceabilityó­Links

Automationó­Techniques

Authorsú║WANG Ye
year:2023
issue:9
(PDF)download

titleú║Dialogueó­Sentimentó­Classificationó­andó­Actó­Recognitionó­Basedó­on

Multi-Taskó­Learning

Authorsú║LIU Si-Jin
year:2023
issue:9
(PDF)download

titleú║Onó­theó­Synchronizingó­Problemó­ofó­Tree-Likeó­Partiallyó­Orderedó­Automat
Authorsú║CUI Zhen-He
year:2023
issue:9
(PDF)download

titleú║Lightó­Fieldó­Saliencyó­Detectionó­Basedó­onó­Jointó­Sequenceó­and

Spatialó­Attentionó­Mechanism


Authorsú║JIANG Wen-Hui
year:2023
issue:9
(PDF)download

titleú║Fairó­Federatedó­Machineó­Learningó­andó­Itsó­Design:ó­Aó­Comprehensiveó­Survey
Authorsú║GU Tian-Long
year:2023
issue:9
(PDF)download

titleú║Aó­Surveyó­ofó­Attackó­andó­Defenseó­Techniquesó­foró­Federatedó­Learningó­Systems
Authorsú║GAO Ying
year:2023
issue:9
(PDF)download

titleú║Attribute-Basedó­Sanitizableó­Signatureó­Schemeó­withó­Strongó­Designatedó­Verifier
Authorsú║LI Ji-Guo
year:2023
issue:9
(PDF)download

titleú║Multi-Agentó­Reinforcementó­Learningó­withó­Twoó­Stepó­Intentionó­Sharing
Authorsú║WU Jun-Feng
year:2023
issue:9
(PDF)download

titleú║Inter-Groupó­Adversarialó­Mixupó­andó­Transformeró­Learningó­for

Co-Saliencyó­Detection

Authorsú║WU Yang
year:2023
issue:9
(PDF)download

titleú║Researchó­onó­Generativeó­Steganography
Authorsú║ZHOU Zhi-Li
year:2023
issue:9
(PDF)download

2023,8,(12)
titleú║Deepó­Learningó­foró­Class-Incrementaló­Learning:ó­Aó­Survey
Authorsú║ZHOU Da-Wei WANG Fu-Yun YE Han-Jia ZHAN De-Chuan
year:2023
issue:8
(PDF)download

titleú║Aó­Schemeó­ofó­Privacy-Preservingó­Convolutionaló­Neuraló­Networkó­Prediction
Authorsú║REN Yan-Li1),2),3) YU Ling-Zan1) HE Gang1) ZHANG Xin-Peng1) GUO Zheng3)
year:2023
issue:8
(PDF)download

titleú║Hyper-Intervaló­Granulationó­Approachó­Basedó­onó­theó­Densityó­Peaksó­Clusteringó­foró­Classification
Authorsú║WU Cheng-Ying1),2),4) ZHANG Qing-Hua1),2),3) ZHAO Fan1),2) CHENG Yun-Long1),2) XIE Qin1),2) XIA Shu-Yin1),2),3) WANG Guo-Yin1),2),3)
year:2023
issue:8
(PDF)download

titleú║Statisticaló­Testsó­onó­Overlappingó­Collisionsó­withó­Largeó­Samples
Authorsú║CHEN Dong-Yu1),2) FAN Li-Min1) CHEN Hua1) WANG Jian1),2) FU Yi-Fang1),2)
year:2023
issue:8
(PDF)download

titleú║Constrainedó­Linguisticó­Steganographyó­Basedó­onó­Sequenceó­toó­Steganographicó­Sequenceó­Model
Authorsú║XIANG Ling-Yun1),2) YANG Shuang-Hui2) WANG Rong2) LIU Yu-Hang2) ZHANG Deng-Yong1),2)
year:2023
issue:8
(PDF)download

titleú║Reviewó­ofó­Network-Basedó­Methodsó­foró­Syntheticó­Lethalityó­Prediction
Authorsú║LIU Chuang1),2) SHU Sheng-Li1) ZHAN Xiu-Xiu1),2) ZHANG Zi-Ke3)
year:2023
issue:8
(PDF)download

titleú║K-Query:ó­Panopticó­Segmentationó­withó­Keypoint-Basedó­Query
Authorsú║YAO Zhi-Cheng WANG Sa BAO Yun-Gang
year:2023
issue:8
(PDF)download

titleú║2Dó­Collision-Awareó­Humanó­Bodyó­andó­Garmentsó­Reconstructionó­Basedó­onó­Parametricó­Modelsó­fromó­aó­Singleó­Image
Authorsú║LIU Yu-Xin LI Gui-Qing NIE Yong-Wei XIAN Chu-Hua
year:2023
issue:8
(PDF)download

titleú║Detectionó­ofó­Buildingó­Changeó­inó­Remoteó­Sensingó­Imageó­Basedó­onó­Encoder-Decoderó­Networkó­UNet3+
Authorsú║LIANG Yan1),2) YI Chun-Xia1),2) WANG Guang-Yu1),3)
year:2023
issue:8
(PDF)download

titleú║3Dó­Shapeó­Reconstructionó­fromó­Multió­Depthó­ofó­Fieldó­Images:ó­Datasetsó­andó­Models
Authorsú║ZHANG Jiang-Feng1),2) YAN Tao1),2),3),4) WANG Ke-Qi1),2) QIAN Yu-Hua1),3),5) WU Peng1),5)
year:2023
issue:8
(PDF)download

titleú║Aó­Surveyó­onó­Recentó­Advancesó­inó­Few-Shotó­Objectó­Detection
Authorsú║SHI Yan-Yan1)SHI Dian-Xi2),3)QIAO Zi-Teng2),3)ZHANG Yi2)LIU Yang-Yang1),3)YANG Shao-Wu1)
year:2023
issue:8
(PDF)download

titleú║Aó­Surveyó­onó­Adversarialó­Attacksó­andó­Defensesó­foró­Deepó­Reinforcementó­Learning
Authorsú║LIU Ai-Shan1) GUO Jun1) LI Si-Min1) XIAO Yi-Song1) LIU Xiang-Long1),2),3) TAO Da-Cheng4)
year:2023
issue:8
(PDF)download

2023,7,(12)
titleú║Researchó­onó­Paralleló­Computingó­Modeló­foró­Sunwayó­Many-Coreó­Supercomputingó­System
Authorsú║GAO Jian-Gang LIU Xin LI Fang LIU Yong PENG Da-Jia CHEN Xin CHEN De-Xun
year:2023
issue:7
(PDF)download

titleú║Large-Scaleó­Graphó­Alignmentó­Basedó­onó­Topologicaló­Structureó­Representationó­Learning
Authorsú║WANG Chen-Xu1),2) ZHOU Jun-Ming1) JIANG Pei-Jing1)
year:2023
issue:7
(PDF)download

titleú║Researchó­onó­Long-Rangeó­Multi-Targetó­Trackingó­Algorithmó­withó­Millimeter-Waveó­Device
Authorsú║ZHANG Gui-Dong YANG Zheng ZHANG Yi CHI Guo-Xuan MA Qiang MIAO Xin
year:2023
issue:7
(PDF)download

titleú║3Dó­Handó­Poseó­Estimationó­Basedó­onó­Doubleó­Branchesó­withó­Multi-Scaleó­Attention
Authorsú║MA Sheng-Lei LI Jing-Hua KONG De-Hui WANG Li-Chun WANG Shao-Fan YIN Bao-Cai
year:2023
issue:7
(PDF)download

titleú║Faultó­Attackó­onó­AKCN-MLWE
Authorsú║YANG Bo-Lin1),2) ZHANG Fan3),4),8) ZHAO Yun-Lei5),6) ZHANG Wei-Ming7),8) ZHAO Xin-Jie3)
year:2023
issue:7
(PDF)download

titleú║CWMT:ó­Aó­Concurrencyó­Basedó­Accelerationó­Techniqueó­foró­Weakó­Mutationó­Testing
Authorsú║SUN Chang-Ai1) ZENG Guo-Feng1) ZHANG Shou-Feng1) TANG Jin1) LI Ning2) ZHANG Shi-Yong2) CHEN Yan2)
year:2023
issue:7
(PDF)download

titleú║Aó­Spatio-Temporaló­Awarenessó­Data-Orientedó­Modeló­foró­Emergencyó­Crowdó­Evacuationó­Routeó­Planning
Authorsú║XU Xin-Run1),2) JIANG Shan1),2) DING Zhi-Ming1) WU Yu-Rong1),2) YAN Jin1),2) CUI Qing-Long3)
year:2023
issue:7
(PDF)download

titleú║Low-Resourceó­Aspect-Basedó­Sentimentó­Analysis:ó­Aó­Survey
Authorsú║CHEN Zhuang QIAN Tie-Yun LI Wan-Li ZHANG Ting ZHOU Shen ZHONG Ming ZHU Yuan-Yuan LIU Meng-Chi
year:2023
issue:7
(PDF)download

titleú║Asymmetricó­Distortionó­Steganographyó­Methodó­Basedó­onó­Superpixeló­Filteringó­
Authorsú║ZHU Li-Yan1),3) LUO Xiang-Yang1),2) ZHANG Yi1),2) WANG Jin-Wei4) LU Wei5) LIU Fen-Lin1),2)
year:2023
issue:7
(PDF)download

titleú║Secureó­Multi-Partyó­Learning:ó­Fromó­Secureó­Computationó­toó­Secureó­Learning
Authorsú║HAN Wei-Li SONG Lu-Shan RUAN Wen-Qiang LIN Guo-Peng WANG Zhe-Xuan
year:2023
issue:7
(PDF)download

titleú║Graphó­Similarityó­Computationó­Methodó­Basedó­onó­Meta-Structuresó­Matchingó­andó­Biasedó­Sampling
Authorsú║AN Li-Xia1) WU An-Biao1) YUAN Ye2) SUN Si-Qi1) WANG Guo-Ren2)
year:2023
issue:7
(PDF)download

titleú║Graphó­Neuraló­Architectureó­Search:ó­Aó­Survey
Authorsú║ZHANG Zi-Wei WANG Xin ZHU Wen-Wu
year:2023
issue:7
(PDF)download

2023,6,(12)
titleú║Exascaleó­Supercomputeró­Orientedó­Paralleló­Cyclicó­Compressionó­Basedó­Checkingó­Structureó­foró­Floating-Pointó­Fusedó­Multiply-Addó­Unitó­
Authorsú║GAO Jian-Gang LIU Xiao ZHENG Fang TANG Yong
year:2023
issue:6
(PDF)download

titleú║Researchó­onó­Lightweightó­Topologyó­Optimizationó­Strategyó­of

ó­Internetó­ofó­Thingsó­Basedó­onó­Networkó­Motif

Authorsú║CHEN Ning1) QIU Tie1) GUO De-Ke2) XU Tian-Yi1)
year:2023
issue:6
(PDF)download

titleú║UltraAcc:ó­Aó­Customizedó­Lowó­Poweró­andó­Highó­Performanceó­CNNó­Acceleratoró­withó­

Dataflowó­onó­FPGAs


Authorsú║BAO Zhen-Shan GUO Jun-Nan ZHANG Wen-Bo DANG Hong-Bo
year:2023
issue:6
(PDF)download

titleú║Hardwareó­Implementationó­ofó­Lattice-Basedó­Keyó­Encapsulationó­

Mechanismó­Algorithmó­OSKR/OKAI


Authorsú║HU Yue1),2) ZHAO Xu-Yang1) LIU Yu-Xiong1) ZHAO Yun-Lei1),2)
year:2023
issue:6
(PDF)download

titleú║Fine-Grainedó­Accessó­Controló­Functionaló­Encryptionó­foró­Inneró­Productó­onó­Lattice
Authorsú║HOU Jin-Qiu1) PENG Chang-Gen1),2) TAN Wei-Jie1),2) YE Yan-Ting1)
year:2023
issue:6
(PDF)download

titleú║Towardsó­Privacyó­andó­Securityó­ofó­Graphó­Learning:ó­Aó­Survey
Authorsú║XIAN Xing-Ping1)úČ2) WU Tao1)úČ2) QIAO Shao-Jie3) WU Yu1)úČ2) LIU Yan-Bing1)úČ4)
year:2023
issue:6
(PDF)download

titleú║Anó­Efficientó­Doubleó­Exponentialó­Multi-Signatureó­Scheme
Authorsú║WANG Wen-Chao LIU Jin-Lu QIN Jing
year:2023
issue:6
(PDF)download

titleú║Researchó­onó­Probability-Time-Windowó­Sensoró­

Fusionó­Algorithmó­foró­Sensoró­Attack


Authorsú║CHEN Yan-Feng DENG Qing-Xu ZHANG Tian-Yu SUN Lei
year:2023
issue:6
(PDF)download

titleú║Aó­Surveyó­ofó­Reinforcementó­Learningó­Algorithmsó­fromó­aó­Fixedó­Pointó­Perspective
Authorsú║CHEN Xing-Guo1),2) SUN Dingyuanhao1) YANG Guang2),3) YANG Shang-Dong1),2) GAO Yang2),3)
year:2023
issue:6
(PDF)download

titleú║Aó­Surveyó­ofó­Temporaló­Knowledgeó­Graphó­Reasoningó­
Authorsú║SHEN Ying-Han1),2) JIANG Xu-Hui1),2) WANG Yuan-Zhuo1),3) LI Zi-Xuan2),4) LI Zi-Jian1),2) TAN He-Xiang1),2) SHEN Hua-Wei1),2)
year:2023
issue:6
(PDF)download

titleú║Aó­Robustó­Aggregatedó­Algorithmó­againstó­aó­Largeó­Groupó­Backdooró­Clientsó­inó­

Federatedó­Learningó­Systemó­


Authorsú║WANG Yong-Kang1) ZHAI Di-Hua1),2) XIA Yuan-Qing1)
year:2023
issue:6
(PDF)download

titleú║Aó­Surveyó­onó­Futureó­Actionó­Anticipationó­inó­Videosó­
Authorsú║ZHANG Tian-Yu1),2),3) MIN Wei-Qing1),2),3) HAN Xin-Yang3) JIANG Shu-Qiang 1),2),3) RUI Yong4)
year:2023
issue:6
(PDF)download

2023,5,(12)
titleú║Researchó­onó­Machineó­Learningó­foró­Scientificó­Discovery
Authorsú║MENG Xiao-Feng1) HAO Xin-Li1) MA Chao-Hong1) YANG Chen2)úČ3) MAOLINIYAZI Ai-Shan1) WU Chao4) WEI Jian-Yan4)
year:2023
issue:5
(PDF)download

titleú║Expensiveó­Multió­Objectiveó­Evolutionaryó­Algorithmó­withó­Multió­Objectiveó­Dataó­Generation


Authorsú║LI Jian-Yu ZHAN Zhi-Hui
year:2023
issue:5
(PDF)download

titleú║Researchó­Progressó­onó­Efficientó­Softwareó­Implementationó­ofó­Ellipticó­Curveó­Cryptography


Authorsú║DONG Jian-Kuo1),5) LIU Zhe2) LU Sheng1) ZHENG Fang-Yu3) LIN Jing-Qiang4) XIAO Fu1) GE Chun-Peng2)
year:2023
issue:5
(PDF)download

titleú║Anó­Efficientó­Authenticationó­Keyó­Agreementó­Protocoló­withó­Provableó­Securityó­foró­VANET
Authorsú║QIAO Zi-Rui1),2) YANG Qi-Liang4) ZHOU Yan-Wei1),2),3),5) YANG Bo1) GU Chun-Xiang5) ZHANG Ming-Wu2),3) XIA Zhe6)
year:2023
issue:5
(PDF)download

titleú║Deepó­Multi-Viewó­Clusteringó­Basedó­onó­Distributionó­Alignedó­Variationaló­Autoencoder


Authorsú║XIE Sheng-Li1),4) CHEN Hong-Da1) GAO Jun-Li1),5) PENG Xi2) YIN Ming1),3)
year:2023
issue:5
(PDF)download

titleú║Recentó­Progressó­onó­Geometricó­Microstructureó­Design:ó­Aó­Survey


Authorsú║TIAN Li-Hao1) LŽa Lin1) PENG Hao1) LIU Pei-Qing1) YAN Xin2) LIU Li-Gang3) TU Chang-He1)
year:2023
issue:5
(PDF)download

titleú║Decentralizedó­Serviceó­Requestó­Dispatchingó­foró­Edgeó­Computingó­Systems
Authorsú║WU Hong-Yue1) CHEN Zhi-Wei1) SHI Bo-Wen1) DENG Shui-Guang2) CHEN Shi-Zhan1) XUE Xiao1) FENG Zhi-Yong1)
year:2023
issue:5
(PDF)download

titleú║Realó­FFTó­Implementationó­andó­Performanceó­Optimizationó­Basedó­onó­ARMv8ó­CPUs


Authorsú║ZHAO Xiang1),2) JIA Hai-Peng 2) ZHANG Yun-Quan2) DENG Ming-Sen1) ZHANG Guang-Ting2) GUO Jin-Xin3)
year:2023
issue:5
(PDF)download

titleú║Aó­Surveyó­onó­Privacyó­andó­Securityó­Issuesó­inó­Federatedó­Learning
Authorsú║XIAO Xiong1),2),3) TANG Zhuo1),2) XIAO Bin3) LI Ken-Li1),2)
year:2023
issue:5
(PDF)download

titleú║Multi-Sourceó­Informationó­Fusedó­Academicó­Expertiseó­Semanticó­Matchingó­Method


Authorsú║XIE Xiao-Jie1),2),3) LIANG Ying1),3) WANG Zi-Sen1),2),3) LIU Zheng-Jun1),2),3)
year:2023
issue:5
(PDF)download

titleú║Aó­Surveyó­onó­Internetó­Encryptedó­Trafficó­Detection,ó­Classificationó­andó­Identification
Authorsú║CHEN Zi-Han1),2),3),4) CHENG Guang1),2),3),4) XU Zi-Heng1),2) XU Ke-Ya1),2) QIU Xing1),2),3),4) NIU Dan-Dan1),2)
year:2023
issue:5
(PDF)download

titleú║Multi-Roundó­Conversationaló­Recommendationó­Systemó­Basedó­onó­ó­Negativeó­Feedbackó­Correction
Authorsú║ZHU Li-Xi HUANG Xiao-Wen ZHAO Meng-Yuan SANG Ji-Tao
year:2023
issue:5
(PDF)download

2023,4,(12)
titleú║Embeddingó­VLADó­inó­Transformeró­foró­Videoó­Questionó­Answering
Authorsú║GUO Dan
year:2023
issue:4
(PDF)download

titleú║Anó­Aggregatedó­Edgeó­Computingó­Resourceó­Managementó­Methodó­foró­Space-Air-Groundó­Integratedó­Informationó­Networks
Authorsú║XU Xiao-Bin
year:2023
issue:4
(PDF)download

titleú║Incompleteó­Solveró­basedó­onó­Searchó­Informationó­Feedbackó­foró­MaxSAT
Authorsú║XU Zhen-Xing
year:2023
issue:4
(PDF)download

titleú║Verifiableó­Multi-Keywordó­Searchableó­Encryptionó­withó­Forwardó­andó­Backwardó­Security
Authorsú║SONG Xiang-Fei
year:2023
issue:4
(PDF)download

titleú║Multi-Strategyó­Delay-Drivenó­Layeró­Assignmentó­foró­Non-Default-Ruleó­Wiringó­Techniques
Authorsú║LIU Geng-Geng
year:2023
issue:4
(PDF)download

titleú║Anó­In-memoryó­Databaseó­Implementationó­Techniqueó­basedó­onó­Separationó­ofó­Management,ó­Computationó­andó­Storage
Authorsú║ZHANG Yan-Song
year:2023
issue:4
(PDF)download

titleú║Unifiedó­Computingó­Frameworkó­foró­Dataó­Cubesó­andó­Frequentó­Itemsets
Authorsú║XU Jing-Wen
year:2023
issue:4
(PDF)download

titleú║GAN-Basedó­Untargetedó­Attackó­onó­Deepó­Hashingó­foró­Imageó­Retrieval
Authorsú║HUANG Lin
year:2023
issue:4
(PDF)download

titleú║Researchó­onó­aó­Fusionó­Methodó­ofó­Spatialó­Relationshipó­andó­Memoryó­inó­Deepó­Reinforcementó­Learning
Authorsú║LIU Hui-Ling
year:2023
issue:4
(PDF)download

titleú║Consistency-awareó­Domainó­Adaptiveó­Objectó­Detectionó­viaó­Orthogonaló­Disentanglingó­andó­Contrastiveó­Learning
Authorsú║ZHONG An-Yu
year:2023
issue:4
(PDF)download

titleú║Generalizedó­Offlineó­Actor-Criticó­withó­Behavioró­Regularization
Authorsú║CHENG Yu-Hu
year:2023
issue:4
(PDF)download

titleú║Spatial-temporaló­Graphó­Inferenceó­withó­Grangeró­Causalityó­Relationó­foró­Groupó­Activityó­Analysis
Authorsú║XIE Zhao
year:2023
issue:4
(PDF)download

2023,3,(12)
titleú║Digitallyó­Forgedó­Faceó­Contentó­Creationó­andó­Detection
Authorsú║LIN Chen-Hao
year:2023
issue:3
(PDF)download

titleú║RFIDó­Cardinalityó­Estimationó­Approachó­Basedó­onó­Multilayeró­Perceptron
Authorsú║XIE Xin
year:2023
issue:3
(PDF)download

titleú║Questionó­Answeringó­overó­Knowledgeó­Base:ó­Anó­Overview
Authorsú║CAO Shu-Lin
year:2023
issue:3
(PDF)download

titleú║IA-pix2seq:ó­Aó­Deepó­Bidirectionaló­Learningó­Methodó­foró­Controllable

Sketchó­Synthesis

Authorsú║ZANG Si-Cong
year:2023
issue:3
(PDF)download

titleú║Aó­Bayesianó­Heterogeneousó­Graphó­Neuraló­Networkó­foró­Relationaló­Uncertaint
Authorsú║CHEN Guan-Heng
year:2023
issue:3
(PDF)download

titleú║Semanticó­Representationó­Learningó­ofó­Convolutionaló­Neuraló­Network

Basedó­onó­Tensoró­Computation

Authorsú║YANG Li-J
year:2023
issue:3
(PDF)download

titleú║Aó­Dualó­Activeó­Domainó­Adaptationó­Algorithmó­Basedó­onó­Lossó­Predictionó­Strategy
Authorsú║LIU Gui-Song
year:2023
issue:3
(PDF)download

titleú║Few-Shotó­Actionó­Recognitionó­inó­Videoó­Basedó­onó­Multi-Featureó­Fusion
Authorsú║PU Zhan-Xing
year:2023
issue:3
(PDF)download

titleú║Class-Balancedó­Federatedó­Learningó­Basedó­onó­Dataó­Generation
Authorsú║LI Zhi-Peng
year:2023
issue:3
(PDF)download

titleú║Anó­Enhancedó­Influenceó­Diffusionó­Modeló­foró­Socialó­Recommendation
Authorsú║LIU Hui
year:2023
issue:3
(PDF)download

titleú║Discoveryó­andó­Evaluationó­ofó­Cross-organizationó­Businessó­Processó­Models
Authorsú║LIU Cong
year:2023
issue:3
(PDF)download

titleú║Theó­Lowó­Costó­Thresholdó­Implementationó­Methodó­ofó­uBlockó­Algorithmó­Againstó­Sideó­Channeló­Attacks
Authorsú║JIAO Zhi-Peng
year:2023
issue:3
(PDF)download

2023,2,(12)
titleú║PALA:ó­Paralleló­Actor-Learneró­Architectureó­foró­Distributedó­Deepó­Reinforcementó­Learning
Authorsú║SUN Zheng-Lun QIAO Peng DOU Yong LI Qing-Qing LI Rong-Chun
year:2023
issue:2
(PDF)download

titleú║Elasticó­Resourceó­Allocationó­ofó­Distributedó­Streamingó­Processó­Basedó­onó­Eventó­Drivenó­Architectureó­
Authorsú║TANG Xiao-Chun ZHANG Ke ZHAO Quan LI Zhan-Huai
year:2023
issue:2
(PDF)download

titleú║R-RS:ó­Aó­Memoryó­Reliabilityó­Improvementó­Technologyó­foró­Exascaleó­Computingó­
Authorsú║GAO Jian-Gang SHI Song ZHENG Fang
year:2023
issue:2
(PDF)download

titleú║Aó­Surveyó­onó­Role-Guidedó­Networkó­Representationó­Learning
Authorsú║JIAO Peng-Fei1) PAN Ting2) JIN Di2) WANG Wen-Jun2) HE Dong-Xiao2) GAO Meng-Zhou1) ZHAO Zhi-Dong1)
year:2023
issue:2
(PDF)download

titleú║Aó­Surveyó­ofó­Socialó­Knowledgeó­Graph
Authorsú║JIANG Xu-Hui1),2) SHEN Ying-Han1),2) LI Zi-Jian1),2) WANG Yuan-Zhuo1),3) YIN Zhi-Yi1),2) SHEN Hua-Wei1),2)
year:2023
issue:2
(PDF)download

titleú║Poweró­Analysisó­Attacksó­foró­Lattice-Basedó­Cryptography
Authorsú║LI Yan-Bin1),2) ZHU Jia-Jie1) TANG Ming3) ZHANG Huan-Guo3)
year:2023
issue:2
(PDF)download

titleú║Meet-in-the-Middleó­Statisticaló­Faultó­Analysisó­ofó­theó­PRESENTó­lightweightó­Cryptosystem
Authorsú║LI Wei1),2),3),4) ZHU Xiao-Ming1) GU Da-Wu2) LI Jia-Yao1) CAI Tian-Pei1)
year:2023
issue:2
(PDF)download

titleú║Totaló­Relationó­Networkó­withó­Attentionó­foró­Few-Shotó­Imageó­Classification
Authorsú║LI Xiao-Xu1) LIU Zhong-Yuan1) WU Ji-Jie1) CAO Jie1) MA Zhan-Yu2)
year:2023
issue:2
(PDF)download

titleú║Networkó­Serviceó­Conflictó­Detectionó­andó­Avoidanceó­Mechanismó­Basedó­onó­VNF
Authorsú║LI Zheng-Yu1) WANG Xing-Wei1) YI Bo1) HUANG Min2)
year:2023
issue:2
(PDF)download

titleú║Sedenionó­Fractional-Orderó­Chebyshev-Fourieró­Momentsó­foró­Multi-Viewó­Coloró­Images
Authorsú║WANG Chun-Peng ZHANG Qing-Hua MA Bin XIA Zhi-Qiu LI Jian LI Qi
year:2023
issue:2
(PDF)download

titleú║Aó­Localó­Differentialó­Privacyó­Basedó­Privacy-Preservingó­Gridó­Clusteringó­Method
Authorsú║ZHANG Dong-Yue NI Wei-Wei ZHANG Sen FU Nan HOU Li-He
year:2023
issue:2
(PDF)download

titleú║Surveyó­onó­Adversarialó­Exampleó­Attackó­foró­Computeró­Visionó­Systems
Authorsú║WANG Zhi-Bo1),2) WANG Xue1) MA Jing-Jing1) QIN Zhan2) REN Ju3) REN Kui2)
year:2023
issue:2
(PDF)download

2023,1,(12)
titleú║Compressiveó­Sensingó­Basedó­Real-Timeó­Comprehensiveó­Defenseó­

Strategyó­foró­Neuraló­Networks


Authorsú║WANG Jia
year:2023
issue:1
(PDF)download

titleú║Large-Capacityó­Constructiveó­Informationó­Hidingó­Basedó­onó­

Songó­Ció­Generation


Authorsú║QIN Chuan
year:2023
issue:1
(PDF)download

titleú║Temporaló­Multi-Scaleó­Complementaryó­Featureó­foró­

Videoó­Personó­Re-Identification


Authorsú║HOU Rui-Bing
year:2023
issue:1
(PDF)download

titleú║Anó­Overviewó­ofó­Learnedó­Indexó­Technologiesó­foró­Intelligentó­Database
Authorsú║CAI Pan
year:2023
issue:1
(PDF)download

titleú║Combiningó­Globaló­andó­Sequentialó­Patternsó­foró­

Multivariateó­Timeó­Seriesó­Forecasting


Authorsú║LI Zhao-Xi
year:2023
issue:1
(PDF)download

titleú║Researchó­Advanceó­onó­Neuraló­Networkó­Lightweightó­foró­

Energyó­Optimization


Authorsú║GUO Chao-Peng
year:2023
issue:1
(PDF)download

titleú║Personalizedó­OJó­Exerciseó­Recommendationó­Methodó­withó­

Memoryó­andó­Cognitionó­Merging


Authorsú║JIN Tian-Cheng
year:2023
issue:1
(PDF)download

titleú║Anonymityó­inó­Blockchainó­Digitaló­Currencyó­Transactions:ó­

Protectionó­Andó­Confrontation


Authorsú║SHEN Meng
year:2023
issue:1
(PDF)download

titleú║Covertó­Secret-Keyó­Distributionó­Schemeó­Basedó­onó­

Fine-Grainedó­Polarization


Authorsú║XU Ming
year:2023
issue:1
(PDF)download

titleú║Aó­Generaló­Constructionó­ofó­Secureó­Distributedó­Randomnessó­Generationó­

foró­Asynchronousó­Networks


Authorsú║ZHANG Zong-Yang
year:2023
issue:1
(PDF)download

titleú║Aó­securityó­protectionó­mechanismó­onó­programó­runtimeó­basedó­on

softwareó­andó­hardwareó­cooperation


Authorsú║LI Ya-Wei
year:2023
issue:1
(PDF)download

titleú║Advancesó­inó­Sideó­Channeló­Attacksó­andó­Countermeasures
Authorsú║WANG Yong-Juan
year:2023
issue:1
(PDF)download

2022,12,(12)
titleú║A Survey of Branch Prediction Attacks on Modern Processors
Authorsú║LIU Chang1) YANG Yi2) LI Hao-Ru1) QIU Peng-Fei1),2) LYU Yong-Qiang3) WANG Hai-Xia3) JU Da-Peng1) WANG Dong-Sheng1)
year:2022
issue:12
(PDF)download

titleú║Aó­Stylizedó­Imageó­Captionó­Approachó­Basedó­onó­Cross-Mediaó­Disentangledó­Representationó­Learning
Authorsú║LIN Ze-Hao LI Guo-Dun ZENG Xiang-Ji DENG Yue ZHANG Yin ZHUANG Yue-Ting
year:2022
issue:12
(PDF)download

titleú║Aó­Semanticó­Retrievaló­andó­Generationó­Frameworkó­foró­Appó­Reviewó­Response
Authorsú║FAN Guo-Dong1) CHEN Shi-Zhan1) XIAO Jian-Mao2) WU Hong-Yue1) ZHANG Lu1) XUE Xiao1) WANG Zhong-Jie3) FENG Zhi-Yong1)
year:2022
issue:12
(PDF)download

titleú║Aó­Multi-Frameó­Consistencyó­Correctionó­Basedó­Self-Supervisedó­ó­ó­Siameseó­Networkó­Methodó­foró­Objectó­Tracking
Authorsú║CHENG Xu1),2),3) LIU Li-Hua1),2) WANG Ying-Ying1),2) YU Zi-Tong3) ZHAO Guo-Ying3)
year:2022
issue:12
(PDF)download

titleú║Useró­Recruitmentó­withó­Generaló­Utilityó­andó­Costó­foró­Cooperativeó­Mobileó­CrowdSensing


Authorsú║LIU Wen-Bin YANG Yong-Jian WANG En
year:2022
issue:12
(PDF)download

titleú║Multi-Taskó­Few-Shotó­Textó­Steganalysisó­Basedó­onó­Capsuleó­Network


Authorsú║YANG Yu ZHANG Zi-Wei WEN Juan
year:2022
issue:12
(PDF)download

titleú║Multi-Scaleó­Segmentationó­ofó­Episodicó­Videoó­Instanceó­throughó­Polarizedó­Self-Attentionó­Manipulation


Authorsú║HUANG Ying HE Zi-Fen YANG Hong-Kuan ZHAO Chong-Ren ZHANG Yin-Hui
year:2022
issue:12
(PDF)download

titleú║Semanticó­Segmentationó­Modeló­foró­Remoteó­Sensingó­Imagesó­Combiningó­Superó­Resolutionó­andó­Domainó­Adaption


Authorsú║LIANG Min WANG Xi-Li
year:2022
issue:12
(PDF)download

titleú║Progressivelyó­Aggregatingó­Multi-Scaleó­Sceneó­Contextó­Featuresó­foró­Camouflagedó­Objectó­Detection


Authorsú║LIU Yan1) ZHANG Kai-Hua2) FAN Jia-Qing3) ZHAO Ya-Qian4) LIU Qing-Shan2)
year:2022
issue:12
(PDF)download

titleú║PSIó­Protocoló­withó­Structuredó­Encryption


Authorsú║YANG Jia-Hui1) CHEN Lan-Xiang1),2) MU Yi3) ZENG Ling-Fang2) XUE Yu-Jie1)
year:2022
issue:12
(PDF)download

titleú║Anó­Iterativeó­Frameworkó­foró­Deepó­PUó­Learningó­andó­Classó­Prioró­Estimation


Authorsú║ZHAO Yun-Rui1) XU Qian-Qian2) JIANG Yang-Bang-Yan3),4) HUANG Qing-Ming1),2),3),5),6)
year:2022
issue:12
(PDF)download

titleú║Meta-Featureó­Relearningó­withó­Embeddedó­Labeló­Semanticsó­andó­Reweightingó­foró­Few-Shotó­Objectó­Detection
Authorsú║LI Peng-Fang LIU Fang LI Ling-Ling LIU Xu FENG Zhi-Xi JIAO Li-Cheng XIONG Yi-Meng
year:2022
issue:12
(PDF)download

2022,11,(12)
titleú║Timeó­Seriesó­Theoryó­andó­Algorithmó­ofó­Predictableó­Learnabilityó­Basedó­onó­Erroró­Truncationó­Assumption
Authorsú║ZHANG Shao-Qun ZHANG Zhao-Yu JIANG Yuan ZHOU Zhi-Hua
year:2022
issue:11
(PDF)download

titleú║Flexibleó­andó­Adaptiveó­Unsupervisedó­Dimensionalityó­Reductionó­
Authorsú║QIANG Qian-Yao ZHANG Bin
year:2022
issue:11
(PDF)download

titleú║Reward-Filtering-Basedó­Creditó­Assignmentó­foró­Multi-Agentó­Deepó­Reinforcementó­Learning
Authorsú║XU Cheng1),2) YIN Nan1) DUAN Shi-Hong1),2) HE Hao1) WANG Ran1),2)
year:2022
issue:11
(PDF)download

titleú║Provablyó­Secureó­Quantumó­Resistanceó­Efficientó­Password-Authenticatedó­Keyó­Exchangeó­Protocol
Authorsú║YIN An-Qi1) WANG Ding2),3) GUO Yuan-Bo1) CHEN Lin1) TANG Di1)
year:2022
issue:11
(PDF)download

titleú║Unsupervisedó­Videoó­Objectó­Segmentationó­viaó­Paralleló­Multipleó­Directionó­Attention
Authorsú║FAN Jia-Qing1) SU Tian-Kang2) ZHANG Kai-Hua3)) LIU Qing-Shan3))
year:2022
issue:11
(PDF)download

titleú║Imageó­Editingó­Authorizationó­andó­Proofó­fromó­Bilinearó­Pairings
Authorsú║CHEN Hai-Xia1) HUANG Xin-Yi2) ZHANG Fu-Tai2) NING Jian-Ting2),3) SONG Yong-Cheng4)
year:2022
issue:11
(PDF)download

titleú║Certificate-Basedó­Signatureó­Schemeó­withó­Continuousó­Leakageó­Resilience
Authorsú║ZHOU Yan-Wei1),2),3) MA Kui1),3) QIAO Zi-Rui1) YANG Bo1) GU Chun-Xiang2)
year:2022
issue:11
(PDF)download

titleú║Onó­Protectingó­Neuraló­Networkó­Modeló­inó­Memristoró­Platforms
Authorsú║JIN Song WANG Yu-Hang
year:2022
issue:11
(PDF)download

titleú║Reviewó­ofó­Researchó­onó­Requirementsó­Traceabilityó­Approachesó­foró­Differentó­Softwareó­Artifacts
Authorsú║TAO Chuan-Qi1),2),3),4) ZHANG Meng1) GUO Hong-Jing1) HUANG Zhi-Qiu1),2),4)
year:2022
issue:11
(PDF)download

titleú║Hardware-Awareó­andó­Efficientó­Featureó­Fusionó­Networkó­Search
Authorsú║GUO Jia-Ming1),2),3) ZHANG Rui1),2) ZHI Tian1) HE De-Yuan2) HUANG Di1),2),3) CHANG Ming2) ZHANG Xi-Shan1),2) GUO Qi1)
year:2022
issue:11
(PDF)download

titleú║Efficientó­andó­Cooperativeó­Secureó­Two-Partyó­Computationó­Basedó­onó­Authenticatedó­Garbledó­Circuit
Authorsú║ZHANG Zong-Yang LIU Xiang-Yu LI Wei-Han CHEN Lao
year:2022
issue:11
(PDF)download

titleú║Implementationó­andó­Optimizationó­ofó­OpenCLó­Kernelsó­inó­TensorFlow
Authorsú║CHEN Rui SUN Yu-Fei CHENG Da-Guo GUO Qiang CHEN Yu-Qiao SHI Chang-Qing SUI Yi-Cheng ZHANG Yu-Zhe ZHANG Yu-Zhi
year:2022
issue:11
(PDF)download

2022,10,(12)
titleú║Anó­FPGA-Basedó­Microinstructionó­Sequenceó­Drivenó­Spaceborneó­Convolutionó­Neuraló­Networkó­Accelerator
Authorsú║GUO Zi-Bo1) LIU Kai1) HU Hang-Tian1) LI Yi-Duo1) QU Ze-Xu2)
year:2022
issue:10
(PDF)download

titleú║Researchó­onó­Efficientó­Multi-Spikeó­Learningó­Algorithmsó­Jointó­withó­Synapticó­Weightó­andó­Delayó­Plasticity
Authorsú║GAO Jia-Lu1) YU Qiang1) TANG Hua-Jin2) HUANG Tie-Jun3)
year:2022
issue:10
(PDF)download

titleú║Brain-Inspiredó­CIRA-DETRó­Fulló­Inferenceó­Modeló­foró­Smalló­andó­Occludedó­Objectó­Detection
Authorsú║NING Xin1),2),3 TIAN Wei-Juan2) YU Li-Na1) LI Wei-Jun1),2),3)
year:2022
issue:10
(PDF)download

titleú║Fastó­Samplingó­Algorithmsó­foró­Spinó­Systemsó­onó­Trees
Authorsú║BAI Zong-Lei1) WANG Han-Pin1),2) CAO Yong-Zhi1) WANG Lu-Lu1)
year:2022
issue:10
(PDF)download

titleú║Aó­Fastó­Videoó­Objectó­Segmentationó­Methodó­Basedó­onó­Inductiveó­Learningó­andó­Transductiveó­Reasoning
Authorsú║XU Kai1) LI Guo-Rong1) HONG De-Xiang1) ZHANG Wei-Gang2) QI Yuan-Kai2) HUANG Qing-Ming1)
year:2022
issue:10
(PDF)download

titleú║Unsupervisedó­Domainó­Adaptiveó­Machineó­Readingó­Comprehensionó­Method
Authorsú║LIU Hao1) HONG Yu1) ZHU Qiao-Ming1),2)
year:2022
issue:10
(PDF)download

titleú║SiamCross:ó­Siameseó­Crossó­Object-Awareó­Networksó­foró­Visualó­Objectó­Tracking
Authorsú║HUANG Wang-Hui1),2) FENG Yong1),2) QIANG Bao-Hua3),4) PEI Yu-Xuan1),2) LUO Yue1),2)
year:2022
issue:10
(PDF)download

titleú║OMRDetector: A Method for Detecting Obfuscated Malicious Requests Based on Deep Learning
Authorsú║YANG Xiu-Zhang  PENG Guo-Jun  LUO Yuan  SONG Wen-Na  ZHANG Jie  CAO Fang-Tao
year:2022
issue:10
(PDF)download

titleú║DNSó­Covertó­Channeló­Detectionó­Basedó­onó­Self-Generatedó­Maliciousó­Traffic
Authorsú║DIAO Jia-Wen1) FANG Bin-Xing1),2) TIAN Zhi-Hong2) WANG Zhong-Ru3) SONG Shou-You1),4),5) WANG Tian1) CUI Xiang2)
year:2022
issue:10
(PDF)download

titleú║Synchronizedó­Intermittentó­Clockó­Systemó­Basedó­onó­Decoupleó­De-skewó­Phaseó­Lockedó­Loopó­Usedó­inó­Lowó­Poweró­Processoró­Design
Authorsú║YANG Li-Qiong1),2) WU Rui-Yang3) YANG Liang3) WANG Huan-Dong3)
year:2022
issue:10
(PDF)download

titleú║Dualó­Quaternionó­Basedó­Collaborativeó­Knowledgeó­Graphó­Modelingó­foró­Recommendation
Authorsú║CAO Zong-Sheng 1),4) XU Qian-Qian2) LI Zhao-Peng 1),4) JIANG Yangbangyan 1),4) CAO Xiao-Chun 1),4) HUANG Qing-Ming2),3),4),5),6)
year:2022
issue:10
(PDF)download

titleú║A Review of the Research of Website Fingerprinting Identification and Defense
Authorsú║ZOU Hong-Cheng1)   SU Jin-Shu1)  WEI Zi-Ling1)  ZHAO Bao-Kang1)  XIA Yu-Sheng1)  ZHAO Na1),2)
year:2022
issue:10
(PDF)download

2022,9,(12)
titleú║Multi-Labeló­Featureó­Selectionó­Basedó­onó­Sparseó­Coefficientó­Matrixó­Reconstruction
Authorsú║LI Yong-Hao HU Liang GAO Wan-Fu
year:2022
issue:9
(PDF)download

titleú║Aó­Multi-Agentó­Reinforcementó­Learningó­Methodó­Basedó­onó­Self-Attentionó­Mechanismó­andó­Policyó­Mappingó­Recombination
Authorsú║LI Jing-Chen1) SHI Hao-Bin1) HWANG Kao-Shing1),2)
year:2022
issue:9
(PDF)download

titleú║Game-Theoreticó­Learningó­inó­Human-Computeró­Gaming
Authorsú║ZHOU Lei YIN Qi-Yue HUANG Kai-Qi
year:2022
issue:9
(PDF)download

titleú║Singleó­Objectó­Trackingó­Research:ó­Aó­Survey
Authorsú║HAN Rui-Ze1),2) FENG Wei1),2) GUO Qing1),2) HU Qing-Hua1)
year:2022
issue:9
(PDF)download

titleú║Miningó­Co-Locationó­Coreó­Patternsó­inó­Spatialó­Dataó­Setsó­Basedó­onó­theó­Voronoió­Diagram
Authorsú║ZOU Mu-Quan1),2) WANG Li-Zhen1) WU Ping-Ping1) YANG Pei-Zhong1)
year:2022
issue:9
(PDF)download

titleú║Researchó­onó­Off-Policyó­Evaluationó­inó­Reinforcementó­Learning:ó­Aó­Survey
Authorsú║WANG Shuo-Ru NIU Wen-Jia TONG En-Dong CHEN Tong LI He TIAN Yun-Zhe LIU Ji-Qiang HAN Zhen LI Yi-Dong
year:2022
issue:9
(PDF)download

titleú║Aó­Surveyó­ofó­Logó­Divisionó­Techniqueó­inó­Processó­Miningó­
Authorsú║LIN Lei-Lei1),2) WEN Li-Jie1),2) QIAN Chen1) ZONG Zan1) WANG Jian-Min1),2)
year:2022
issue:9
(PDF)download

titleú║DB4Trans:ó­In-Databaseó­Modeló­Trainingó­Engineó­foró­Knowledgeó­Graphó­Embedding
Authorsú║LIU Peng-Kai WANG Xin LIU Bao-Zhu CAI Shun-Ting LI Si-Zhuo
year:2022
issue:9
(PDF)download

titleú║TCS:ó­Aó­Teacher-Curriculum-Studentó­Learningó­Frameworkó­foró­Cross-Lingualó­Textó­Labeling
Authorsú║PU Tong1) HUANG Shu-Jian1),2) ZHANG Yang-Ming3) ZHOU Xiang-Sheng3) TU Yao-Feng3) DAI Xin-Yu1) CHEN Jia-Jun1)
year:2022
issue:9
(PDF)download

titleú║Aó­Trace-Drivenó­Approachó­toó­Mobileó­Appó­Functionalityó­Classification
Authorsú║MA Chao1),2) LI Chun-Tung2),3) CAO Jian-Nong2),3) CAI Hua-Qian4) WU Li-Bing1) SHI Xiao-Chuan1)
year:2022
issue:9
(PDF)download

titleú║Anó­Experience-Guidedó­Accelerationó­Strategyó­foró­Floating-Pointó­Optimization
Authorsú║XIAO An-Xiang1),2) ZHANG Shuo-Xiao1),2) TANG En-Yi1),2) CHEN Xin1) WANG Lin-Zhang1)
year:2022
issue:9
(PDF)download

titleú║Aó­Docker-Basedó­LEOó­Satelliteó­Networkó­Testbed
Authorsú║PAN Tian LI Xing-Chen XUE Wen-Hao BIAN Zi-Zheng HUANG Tao LIU Yun-Jie
year:2022
issue:9
(PDF)download

2022,8,(12)
titleú║Adversarialó­Technologyó­ofó­Textó­Contentó­onó­Onlineó­Socialó­Networks
Authorsú║LIU Xiao-Ming ZHANG Zhao-Han YANG Chen-Yang ZHANG Yu-Chen SHEN Chao ZHOU Ya-Dong GUAN Xiao-Hong
year:2022
issue:8
(PDF)download

titleú║Boosting-Basedó­Semi-Supervisedó­AUCó­Optimization:ó­Theoryó­andó­Algorithm
Authorsú║YANG Zhi-Yong1) XU Qian-Qian2) HE Yuan3) CAO Xiao-Chun4) HUANG Qing-Ming1),2),5),6)
year:2022
issue:8
(PDF)download

titleú║Evaluationó­andó­Optimizationó­foró­Huaweió­Ascendó­Neuraló­Networkó­Accelerator
Authorsú║LU Wei-Zheng1),2),3) ZHANG Feng2),3) HE Yin-Xuan3) CHEN Yue-Guo1),2),3) ZHAI Ji-Dong4) DU Xiao-Yong1),2),3)
year:2022
issue:8
(PDF)download

titleú║Aó­Surveyó­ofó­Knowledgeó­Distillationó­inó­Deepó­Learning
Authorsú║SHAO Ren-Rong LIU Yu-Ang ZHANG Wei WANG Jun
year:2022
issue:8
(PDF)download

titleú║Looselyó­Coupledó­Visual-Inertialó­Odometryó­Basedó­onó­Spatial-Temporaló­Two-Streamó­Convolutionó­andó­Longó­Short-Termó­Memoryó­Networks
Authorsú║ZHAO Hong-Ru1) QIAO Xiu-Quan1) TAN Zhi-Jie1) LI Yan2) SUN Heng2)
year:2022
issue:8
(PDF)download

titleú║Fuzzyó­Rule-Basedó­Interpolativeó­Reasoning:ó­Aó­Survey
Authorsú║LI Fang-Yi LI Ying YANG Jing
year:2022
issue:8
(PDF)download

titleú║Multi-Granularityó­Ensembleó­Classificationó­Algorithmó­Basedó­onó­Attributeó­Representation
Authorsú║ZHANG Qing-Hua1),2) ZHI Xue-Chao1),2) WANG Guo-Yin1),2) YANG Fan3) XUE Fu-Zhong3)
year:2022
issue:8
(PDF)download

titleú║Contrastiveó­Cross-Modaló­Representationó­Learningó­Basedó­Activeó­Learningó­foró­Visualó­Questionó­Answer
Authorsú║ZHANG Bei-Chen1) LI Liang2) ZHA Zheng-Jun3) HUANG Qing-Ming1),2),4)
year:2022
issue:8
(PDF)download

titleú║Chinese Semantic Role Labeling Based on Dynamic Syntax Pruning
Authorsú║FEI Hao1)    JI Dong-Hong1)    REN Ya-Feng2)
year:2022
issue:8
(PDF)download

titleú║Pedestrianó­Attributeó­Recognitionó­inó­Surveillanceó­Scenes:ó­Aó­Survey
Authorsú║JIA Jian1),2) CHEN Xiao-Tang1),2) HUANG Kai-Qi1),2),3)
year:2022
issue:8
(PDF)download

titleú║Securityó­Bugó­Reportó­Detectionó­Viaó­Noiseó­Filteringó­andó­Deepó­Learning
Authorsú║JIANG Yuan MU Chen-Guang SU Xiao-Hong WANG Tian-Tian
year:2022
issue:8
(PDF)download

titleú║Ciphertext-Onlyó­Faultó­Analysisó­ofó­theó­SM4ó­Cryptosystem
Authorsú║LI Wei1),2),3) WANG Meng-Lin1) GU Da-Wu2) WEN Yun-Hua1) LI Jia-Yao1) ZHANG Yu-Xi1)
year:2022
issue:8
(PDF)download

2022,7,(12)
titleú║Poweró­Managementó­Technologyó­foró­Exascaleó­Computing
Authorsú║GAO Jian-Gang GONG Dao-Yong WU Wei ZHENG Yan ZHU Qi WANG Fei ZHENG Fang JIN Li-Feng
year:2022
issue:7
(PDF)download

titleú║Research Progress on Network Performance Optimization of Distributed Machine Learning System
Authorsú║WANG Shuai LI Dan
year:2022
issue:7
(PDF)download

titleú║PUF-Based Lightweight Authentication Protocols for Fog Assisted IoT
Authorsú║GUO Yi-Min1)   ZHANG Zhen-Feng2)   XIONG Ping1)   GUO Ya-Jun3)
year:2022
issue:7
(PDF)download

titleú║Tracing Malicious Insider in Attribute-Based Cloud Data Sharing
Authorsú║NING Jian-Ting1),4)   HUANG Xin-Yi1)   WEI Li-Fei2)   MA Jin-Hua1)   RONG Jing3)
year:2022
issue:7
(PDF)download

titleú║LMSA:ó­Aó­Highó­Performanceó­Dynamicó­Graphó­Processingó­Dataó­Structureó­foró­Non-Volatileó­Memoryó­Systemsó­
Authorsú║ZHU He HUA Qiang-Sheng JIN Hai LIAO Xiao-Fei
year:2022
issue:7
(PDF)download

titleú║Aó­Decentralizedó­Onlineó­Edgeó­Taskó­Schedulingó­andó­Resourceó­Allocationó­Approach
Authorsú║PENG Qing-Lan1) XIA Yun-Ni1) ZHENG Wan-Bo2) WU Chun-Rong1) PANG Shan-Chen3) LONG Mei4) JIANG Ning5)
year:2022
issue:7
(PDF)download

titleú║Surveyó­ofó­Deepó­Reinforcementó­Learningó­Methodsó­withó­Evolutionaryó­Algorithms
Authorsú║L\í▒{U} Shuai1),2) GONG Xiao-Yu1),2) ZHANG Zheng-Hao1),2) HAN Shuai1),2),3) ZHANG Jun-Wei1),2)
year:2022
issue:7
(PDF)download

titleú║Aó­Multi-Modaló­Featureó­Fusionó­Embeddingó­Methodó­foró­Similaró­Adó­Retrieving
Authorsú║FENG Yi1),2) ZHOU Xiao-Song1),2) LI Chuan-Yi1),2) WANG Ting3) GE Ji-Dong1),2) HU Yu-Cheng3) ZHANG Xiao-Peng3) LUO Bin1),2)
year:2022
issue:7
(PDF)download

titleú║Efficientó­Multi-Scaleó­Featureó­Extractionó­foró­Lightweightó­Semanticó­Segmentation
Authorsú║LIU Yun1) LU Cheng-Ze1) LI Shi-Jie2) ZHANG Le3) WU Yu-Huan1) CHENG Ming-Ming1)
year:2022
issue:7
(PDF)download

titleú║Cross-Mediaó­Informationó­Retrievaló­Basedó­onó­Cycleó­Generativeó­Adversarialó­Networks
Authorsú║NIE Wei-Zhi1) WANG Yan1) YANG Song1) LIU An-An1) ZHANG Yong-Dong2)
year:2022
issue:7
(PDF)download

titleú║Directó­Participantó­Recruitmentó­Strategyó­inó­Sparseó­Mobileó­Crowdsensing
Authorsú║TU Chun-Yu1) YU Zhi-Yong1),2) HAN Lei3) ZHU Wei-Ping1) HUANG Fang-Wan1),2) GUO Wen-Zhong1),2) WANG Le-Ye4),5)
year:2022
issue:7
(PDF)download

titleú║Deepó­Capsuleó­Networkó­Basedó­onó­Pruningó­Optimization
Authorsú║ZHENG Xiang-Ping LIANG Xun
year:2022
issue:7
(PDF)download

2022,6,(12)
titleú║Trajectory Prediction in Complex Scenes Based on Multi-Head Attention Adversarial Mechanism
Authorsú║YU Li1)  LI Hui-Yuan1)  JIAO Chen-Lu1)  LENG You-Fang1)  XU Guan-Yu2)
year:2022
issue:6
(PDF)download

titleú║ReLSL:ó­Reliableó­Labeló­Selectionó­andó­Learningó­Basedó­Algorithmó­foró­Semi-Supervisedó­Learning
Authorsú║WEI Xiang WANG Jing-Jie ZHANG Shun-Li ZHANG Di ZHANG Jian WEI Xiao-Tao
year:2022
issue:6
(PDF)download

titleú║A Review of Research on Multi-Granularity Cognition Based Intelligent Computing
Authorsú║WANG Guo-Yin1)  FU Shun1)  YANG Jie1)  GUO Yi-Ke2),3)
year:2022
issue:6
(PDF)download

titleú║Aó­Point-of-Interestó­Recommendationó­Methodó­Basedó­onó­Activityó­Tracksó­andó­Personalized-Areaó­Partitionsó­ofó­Users
Authorsú║AN Jing-Min LI Guan-Yu JIANG Wei SUN Yun-Hao
year:2022
issue:6
(PDF)download

titleú║Anó­Overviewó­ofó­Entityó­Alignmentó­Methods
Authorsú║ZHANG Fu YANG Lin-Yan LI Jian-Wei CHENG Jing-Wei
year:2022
issue:6
(PDF)download

titleú║Robustó­Depthó­Estimationó­viaó­Lightó­Fieldó­Focaló­Stacks
Authorsú║JI Xin-Xin1) PIAO Yong-Ri1) ZHANG Miao2) JIA Ling-Yao1) LI Pei-Hua1)
year:2022
issue:6
(PDF)download

titleú║Performanceó­Analysisó­foró­Stochasticó­Requestsó­inó­Cloudó­Computing:ó­Aó­Survey
Authorsú║WANG Shuang LI Xiao-Ping CHEN Long
year:2022
issue:6
(PDF)download

titleú║Aó­Spatialó­Structureó­Matchingó­Algorithmó­foró­Largeó­Spatial-Textualó­Datasets
Authorsú║LIU Zhi-Dan LIN Wei-Xin WU Kai-Shun
year:2022
issue:6
(PDF)download

titleú║Deepó­Learningó­Basedó­Monocularó­Depthó­Estimation:ó­Aó­Surveyó­
Authorsú║JIANG Jun-Jun LI Zhen-Yu LIU Xian-Ming
year:2022
issue:6
(PDF)download

titleú║Steganalysisó­ofó­Adaptiveó­Multi-Rateó­Speechó­Streamsó­Basedó­onó­theó­Correlationó­ofó­Fractionaló­Pitchó­Delay
Authorsú║TIAN Hui WU Jun-Yan YAN Yan WANG Hui-Dong QUAN Han-Yu
year:2022
issue:6
(PDF)download

titleú║Theó­Generaló­Implementationó­Algorithmsó­andó­theó­Parametersó­Selectionó­Methodsó­ofó­Ringó­Learningó­withó­Roundingó­andó­Moduleó­Learningó­withó­Rounding
Authorsú║JIANG Zi-Ming1),2) ZHOU Yong-Bin1),2),3) ZHANG Rui1),2)
year:2022
issue:6
(PDF)download

titleú║Privateó­Keyó­Managementó­Schemeó­foró­Mobileó­Edgeó­Computing
Authorsú║JIANG Jing-Wei1) WANG Ding2),3) ZHANG Guo-Yin1) CHEN Zhi-Yuan1)
year:2022
issue:6
(PDF)download

2022,5,(12)
titleú║Aó­Frameworkó­foró­Fairó­Comparisonó­ofó­Networkó­Representationó­Learningó­Algorithmó­Performanceó­Basedó­onó­Hyperparameteró­Tuning


Authorsú║GUO Meng-Ying1),2) SUN Zhen-Yu1),2) ZHU Yu-Qing3),4) BAO Yun-Gang1),2)
year:2022
issue:5
(PDF)download

titleú║Near-Optimaló­Vehicularó­Crowdsensingó­Taskó­Allocationó­Empoweredó­byó­Deepó­Reinforcementó­Learning


Authorsú║XIANG Chao-Can1),2) LI Yao-Yu1),2) FENG Liang1),2) CHEN Chao1),2) GUO Song-Tao1),2) YANG Pan-Long3)
year:2022
issue:5
(PDF)download

titleú║Domainó­Adaptationó­Algorithmó­foró­Few-Shotó­Classificationó­Task


Authorsú║DAI Hong HAO Xuan-Ting SHENG Li-Jie MIAO Qi-Guang
year:2022
issue:5
(PDF)download

titleú║Large-Scaleó­Multi-Objectiveó­Optimizationó­Algorithmó­Basedó­onó­Archiveó­andó­Weightó­Extension


Authorsú║LIANG Zheng-Ping LIU Cheng WANG Zhi-Qiang MING Zhong ZHU Ze-Xuan
year:2022
issue:5
(PDF)download

titleú║State-of-the-Artó­Surveyó­ofó­Clusteró­Schedulingó­foró­Mutableó­Statesó­Dataó­Flow


Authorsú║XU Yuan-Jia1) WU Heng2) YANG Chen1) WU Yue-Wen1)úČ2) ZHANG Wen-Bo2)úČ3) WANG Tao2)úČ3)
year:2022
issue:5
(PDF)download

titleú║Comparation and Sentiment Analysis Method of Chinese and Western Mediaí»s COVID-19 Reports on Various Countries
Authorsú║CHEN Xue-Song   MAO Jia-Xin   MA Wei-Zhi   LIU Yi-Qun   ZHANG Min   MA Shao-Ping
year:2022
issue:5
(PDF)download

titleú║Speechó­Synthesisó­Adaptionó­Methodó­Basedó­onó­Phoneme-Leveló­Speakeró­Embeddingó­Underó­Smalló­Data


Authorsú║XU Zhi-Hang1),2) CHEN Bo1),2) ZHANG Hui3) YU Kai1),2)
year:2022
issue:5
(PDF)download

titleú║Fairó­Machineó­Learning:ó­Concepts,ó­Analysis,ó­andó­Design


Authorsú║GU Tian-Long1),2) LI Long1),2) CHANG Liang2) LUO Yi-Qin1)
year:2022
issue:5
(PDF)download

titleú║Aó­Locationó­Privacy-Preservingó­Workeró­Selectionó­Schemeó­Underó­Limitedó­Budgetó­foró­ó­Blockchain-Basedó­Crowdsensing


Authorsú║GAO Sheng1) CHEN Xiu-Hua1) ZHU Jian-Ming1) YUAN Li-Ping1) MA Xin-Di2) LIN Hui3)
year:2022
issue:5
(PDF)download

titleú║Reinforcement Learning-Based Online Pricing for Inter-Datacenter Bandwidth
Authorsú║NIU Chao-Yue   CHEN Pei-Yu   ZHANG Jia-Yi   WU Fan   CHEN Gui-Hai
year:2022
issue:5
(PDF)download

titleú║Data-Location-Joint-Drivenó­Optimaló­Allocationó­Strategyó­foró­Microó­Baseó­Stationsó­inó­5Gó­Networks


Authorsú║ZHANG Zhao-Hui LI Jing HAN Lu-Heng
year:2022
issue:5
(PDF)download

titleú║Aó­Surveyó­ofó­theó­Resourceó­Publicó­Keyó­Infrastructure


Authorsú║ZOU Hui1),2),3) MA Di1),3) SHAO Qing3) MAO Wei1),3)
year:2022
issue:5
(PDF)download

2022,4,(12)
titleú║Researchó­Progressó­onó­Privacy-Preservingó­Techniquesó­inó­Bigó­Dataó­Computingó­Environment
Authorsú║QIAN Wen-Jun
year:2022
issue:4
(PDF)download

titleú║State-of-the-Artó­Privacyó­Attacksó­andó­Defensesó­onó­Graphs
Authorsú║LIU Yu-Han
year:2022
issue:4
(PDF)download

titleú║Dynamicó­Featureó­Fusionó­foró­Objectó­Detectionó­inó­Remoteó­Sensingó­Images
Authorsú║XIE Xing-Xing
year:2022
issue:4
(PDF)download

titleú║Aó­Jointó­Learningó­Methodó­foró­Biomedicaló­Entityó­Linking
Authorsú║HU Yu
year:2022
issue:4
(PDF)download

titleú║Featureó­Augmentationó­basedó­Graphó­Neuraló­Recommendationó­Methodó­inó­Sessionó­Scenarios
Authorsú║HUANG Zhen-Hua
year:2022
issue:4
(PDF)download

titleú║Serviceó­Provisioningó­foró­Air-Groundó­Collaborativeó­Mobileó­Edgeó­Computing
Authorsú║QU Yu-Ben
year:2022
issue:4
(PDF)download

titleú║Multi-leveló­Serviceó­Ecosystemó­Evolutionó­Analysisó­basedó­onó­Stochasticó­Blockó­Model
Authorsú║LIU Ming-Yi
year:2022
issue:4
(PDF)download

titleú║Multi-useró­Edgeó­Computingó­Taskó­offloadingó­Schedulingó­andó­Resourceó­Allocationó­Basedó­onó­Deepó­Reinforcementó­Learning
Authorsú║KUANG Zhu-Fang
year:2022
issue:4
(PDF)download

titleú║Networkó­Anomalyó­Detectionó­Methodó­Basedó­onó­Communityó­Detection
Authorsú║QIAN Ai-Juan
year:2022
issue:4
(PDF)download

titleú║Graph representation learning on Location-Based Social Networks
Authorsú║ZHAO Lin-Lin
year:2022
issue:4
(PDF)download

titleú║Blockchainó­Storageó­Optimizationó­Basedó­onó­Erasureó­Code
Authorsú║FAN Yu-Qi
year:2022
issue:4
(PDF)download

titleú║CADetector:ó­Cross-familyó­Anisotropicó­Contractó­Honeypotó­Detectionó­Method
Authorsú║JI Tian-Tian
year:2022
issue:4
(PDF)download

2022,3,(11)
titleú║Development,ó­Implementationó­andó­Prospectó­ofó­FPGA-Basedó­

Deepó­Neuraló­Networks


Authorsú║JIAO Li-Cheng
year:2022
issue:3
(PDF)download

titleú║Resourceó­Allocationó­andó­Controló­Co-awareó­Smartó­Computationó­Offloadingó­foró­Blockchain-Enabledó­IoT
Authorsú║CHEN Si-Guang
year:2022
issue:3
(PDF)download

titleú║Anó­Integrativeó­Matchingó­Degreeó­Basedó­Taskó­Schedulingó­

Methodó­foró­Edgeó­Computingó­System


Authorsú║ZHENG Shou-Jian
year:2022
issue:3
(PDF)download

titleú║Aó­Multivariateó­Timeó­Seriesó­Forecastingó­Algorithmó­Basedó­onó­

Self-Evolutionó­andó­Pre-training


Authorsú║WAN Chen
year:2022
issue:3
(PDF)download

titleú║CPM-MCHM:ó­Aó­Spatialó­Co-locationó­Patternó­Miningó­Algorithmó­Basedó­onó­Maximaló­Cliqueó­andó­Hashó­Map
Authorsú║ZHANG Shao-Xue
year:2022
issue:3
(PDF)download

titleú║Aó­Surveyó­onó­Foodó­Imageó­Recognition
Authorsú║MIN Wei-Qing
year:2022
issue:3
(PDF)download

titleú║Researchó­onó­Indooró­Positioningó­Systemó­Basedó­onó­Wirelessó­Networkó­

Fineó­Timeó­Measurementó­Technology


Authorsú║TANG Xiang-Yu
year:2022
issue:3
(PDF)download

titleú║Aó­Syntheticó­Datasetó­andó­Performanceó­Evaluationó­foró­3Dó­

Templateó­Tracking


Authorsú║HE Xian
year:2022
issue:3
(PDF)download

titleú║Aó­Surveyó­onó­Visualó­Analysisó­ofó­Epidemicó­Data
Authorsú║SUN Guo-Dao
year:2022
issue:3
(PDF)download

titleú║Knowledgeó­Distillation:ó­Aó­Survey
Authorsú║HUANG Zhen-Hua
year:2022
issue:3
(PDF)download

titleú║Human-in-the-Loopó­Dataó­Integrationó­System
Authorsú║SUN Ji
year:2022
issue:3
(PDF)download

2022,2,(12)
titleú║Designó­andó­Implementationó­ofó­Batchedó­GEMMó­foró­Deepó­Learning
Authorsú║HUANG Chun1) JIANG Hao1) QUAN Zhe2) ZUO Ke1) HE Nan2) LIU Wen-Chao1)
year:2022
issue:2
(PDF)download

titleú║Defectó­Detectionó­foró­Deepó­Learningó­Frameworksó­Basedó­onó­Metaó­Operators
Authorsú║GU Dian-Dian1) SHI Yi-Ning1) LIU Xuan-Zhe1) WU Ge2),3) JIANG Hai-Ou4) ZHAO Yao-Shuai2),3) MA Yun1),5)
year:2022
issue:2
(PDF)download

titleú║Reviewó­ofó­Softwareó­Multipleó­Faultó­Localizationó­Approaches
Authorsú║LI Zheng1) WU Yong-Hao1) WANG Hai-Feng1) CHEN Xiang2) LIU Yong1)
year:2022
issue:2
(PDF)download

titleú║Markovó­Decisionó­Processó­andó­Prioró­Controló­Vectoró­foró­Weakó­Conditionó­Naturaló­Languageó­Generation
Authorsú║LIU Qi MA Rao YU Kai
year:2022
issue:2
(PDF)download

titleú║Aó­Collaborativeó­Methodó­foró­Resourceó­Allocationó­andó­Batchó­Sizingó­onó­Distributedó­Deepó­Learningó­System
Authorsú║LIANG Yi1) DING Zhen-Xing1) ZHAO Yu1) LIU Ming-Jie1),2) PAN Yong3) JIN Yi3)
year:2022
issue:2
(PDF)download

titleú║DAV-MOEA:ó­Aó­Many-Objectiveó­Evolutionaryó­Algorithmó­Adoptingó­Dynamicó­Angleó­Vectoró­Basedó­Dominanceó­Relation
Authorsú║XIE Cheng-Wang1),2) YU Wei-Wei3) GUO Hua2) ZHANG Wei4) ZHANG Qiong-Bing5)
year:2022
issue:2
(PDF)download

titleú║Researchó­onó­Short-Timeó­Communityó­Searchó­inó­Temporaló­Networks
Authorsú║GU Tian-Kai WANG Chao-Kun LOU Yun-Kai
year:2022
issue:2
(PDF)download

titleú║Miningó­Spatialó­Highó­Utilityó­Coreó­Patternsó­underó­k-Nearestó­Neighbors
Authorsú║LUO Jin WANG Li-Zhen WANG Xiao-Xuan XIAO Qing
year:2022
issue:2
(PDF)download

titleú║Aó­Surveyó­onó­Environmentaló­Soundó­Synthesisó­foró­Virtualó­Scenes
Authorsú║CHENG Hao-Nan ZHANG Jia-Wan
year:2022
issue:2
(PDF)download

titleú║Aó­Surveyó­onó­Hiddenó­Serviceó­Locationó­Technologiesó­inó­Anonymousó­Communicationó­System
Authorsú║ZHAO Na1),2) SU Jin-Shu1) ZHAO Bao-Kang1) HAN Biao1) ZOU Hong-Cheng1)
year:2022
issue:2
(PDF)download

titleú║Mediatedó­SM9ó­Identity-Basedó­Encryptionó­Algorithm
Authorsú║QIN Bao-Dong1),2),3) ZHANG Bo-Xin1) BAI Xue1)
year:2022
issue:2
(PDF)download

titleú║Anó­Adaptiveó­Audioó­Steganographyó­Usingó­BNó­Optimizingó­SNGAN
Authorsú║YUE Feng1),4) ZHU Hui1) SU Zhao-Pin1),2),3),4) ZHANG Guo-Fu1),2),3),4)
year:2022
issue:2
(PDF)download

2022,1,(12)
titleú║Multi-Spaceó­Recommenderó­Systemsó­viaó­Metricó­Learning
Authorsú║TAN Yan-Chao
year:2022
issue:1
(PDF)download

titleú║ó­Incrementaló­Locallyó­Weightedó­Learningó­foró­Adaptiveó­Cardinalityó­Estimationó­ofó­Queryó­Template


Authorsú║FENG Jie-Ming
year:2022
issue:1
(PDF)download

titleú║Advancesó­andó­Applicationsó­inó­Graphó­Neuraló­Network
Authorsú║WU Bo
year:2022
issue:1
(PDF)download

titleú║Semi-Supervisedó­Weak-Labeló­Classificationó­Methodó­byó­Regularization
Authorsú║DING Jia-Man
year:2022
issue:1
(PDF)download

titleú║Compositeó­Serviceó­Selectionó­andó­Optimizationó­foró­Mobileó­Edgeó­Systems
Authorsú║CHEN Hao-Wei
year:2022
issue:1
(PDF)download

titleú║Localó­Viewó­Distortedó­Banknoteó­Recognitionó­Basedó­onó­Heterogeneous󭬥Featureó­

Aggregation


Authorsú║GUO Yu-Hui
year:2022
issue:1
(PDF)download

titleú║Researchó­onó­Multi¬▓layeró­Blockchainó­Networkó­Modeló­inó­Edgeó­Computing
Authorsú║YIN Yu-Yu
year:2022
issue:1
(PDF)download

titleú║High-Qualityó­Pointó­Cloudó­Resamplingó­Methodó­Basedó­onó­Optimaló­Transportó­Theory
Authorsú║CAI Qin-Yi
year:2022
issue:1
(PDF)download

titleú║Efficientó­Rangeó­Proofó­Protocolsó­Basedó­onó­Chineseó­Cryptographicó­SM2
Authorsú║LIN Chao
year:2022
issue:1
(PDF)download

titleú║Heterogeneousó­Informationó­Networkó­Representationó­Learning:ó­Aó­Survey
Authorsú║ZHOU Li-Hua
year:2022
issue:1
(PDF)download

titleú║Robustnessó­Certificationó­Researchó­onó­Deepó­Learningó­Models:ó­Aó­Survey
Authorsú║JI Shou-Ling
year:2022
issue:1
(PDF)download

titleú║Researchó­onó­Heterogeneousó­Acceleratedó­Columnaró­Storageó­Engineó­Basedó­onó­Co-optimizationó­ofó­Softwareó­andó­Hardwareó­foró­GoldenX


Authorsú║TU Yao-Feng
year:2022
issue:1
(PDF)download